Sinus Mundi

Self-taught composer and artist
Kirsten Marie Christensen

Mail: kmc@sinusmundi.dk

Phone: +45 91540806

Facebook: Follow Sinus Mundi 

Jeg er autodidakt komponist og tegner/maler.
'Learning by listening, learning by doing' er de benyttede metoder.

Sharing is caring . . .